.

.
.
.
.
.
.

.

การถ่ายภาพบุคคล external image 1238940510.gifexternal image New_icons_02.gifลักษณะของแสง


external image New_icons_02.gifทิศทางของแสง


external image New_icons_02.gifการจัดวางท่า(โพสท่า)


external image New_icons_02.gifอุปกรณ์


back icon.gif....................................................icon_home.jpg....................................................next icon_1.gif